Υπηρεσίες

Νέο Κτίριο

+

Εµπνευσµένη και έντεχνη αρχιτεκτονική επίλυση που

 

• Σέβεται τις κτιριολογικές ανάγκες των χρηστών
• Προάγει την αισθητική του οικιστικού συνόλου
• Εναρμονίζεται με τον τόπο και το κλίµα
• Χειρίζεται κατάλληλα τα υλικά, τις υφές, τα χρώµατα, τις φωτοσκιάσεις, το φωτισµό, τον ήχο

 

 

Υπεύθυνη και ποιοτική κατασκευή που

 

• Σέβεται τους κανόνες της φυσικής και της στατικής
• Εγγυάται τη διάρκεια ζωής του έργου
• Μεριμνά για την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών
• Τηρεί τον προϋπολογισµό του έργου

 

Η τεχνική εταιρεία Ekkedro παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λειτουργικά, αισθητικά και ενεργειακά. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρχιτεκτονικών εφαρμογών (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, επαγγελματικά και ειδικά κτίρια) και την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών εξασφαλίζοντας την ακρίβεια στην εφαρμογή της κατασκευής.

Ανακαίνιση - Επισκευή

+

Η τεχνική εταιρεία Ekkedro αναλαμβάνει το σχεδιασμό και μελέτη του χώρου σας προτείνοντας οικονομικές λύσεις “στα μέτρα σας” για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή του. Χρησιμοποιούνται επώνυμα υλικά υψηλών προδιαγραφών, απόλυτα εναρμονισμένα στην αισθητική σας, δουλεμένα από άριστους τεχνίτες. Σχεδιάζουμε το χώρο, προτείνουμε λύσεις, επιλέγουμε υλικά και ολοκληρώνουμε την κατασκευή με επιλεγμένα συνεργεία σε λιγότερο από 20 ημέρες. Δεσμευόμαστε για τον χρόνο και τον προϋπολογισμό του έργου και φυσικά είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

 

Ανακαίνιση Γιατί?

 

• Αυξάνεται η πραγματική αξία του ακινήτου σε περίπτωση πώλησης του, όπως επίσης και σε περίπτωση ενοικίασης αυτού
• Ο χώρος προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας και γίνεται πιο λειτουργικός και εύχρηστος διευκολύνοντας την καθημερινότητά σας
• Ανανεώνεται αισθητικά ανανεώνοντας και τη δική σας ψυχολογική διάθεση
• Αντιμετωπίζονται πρόβληματα παλαιότητας (υγρασίες, απώλειες ενέργειας, φθορές σε φέροντα ή μη στοιχεία της κατασκευής-επικινδυνότητα, κ.α.) και σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρημάτων είτε από απώλειες ενέργειας είτε από συνεχείς επισκευές
• Στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων η ανακαίνιση είναι επιπλέον απαραίτητη προκειμένου να αναδειχθεί η επιχείρησή σας και να αυξηθεί το κύρος της και το πελατολόγιο της

 

 

Φτιάξτο Μόνος Σου

 

Η τεχνική εταιρεία Ekkedro σας παρέχει τώρα τη δυνατότητα να αγοράσετε τις ιδέες της! Μελετάμε το χώρο σας, παρουσιάζουμε τις ιδέες μας και σας παραδίδουμε την αναλυτική τεχνική πρόταση με αρχιτεκτονικά σχέδια και τρισδιάστατες απεικονίσεις, την οποία μπορείτε να υλοποιήσετε με δικά σας συνεργεία ή και μόνοι σας. Eνημερώστε μας από εδώ

 

Σημείωση: Η προσφορά ισχύει μόνο για το νομό Θεσσαλονίκης.

Βιοκλιματικό Κτίριο

+

Τι είναι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός;

 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος κάθε περιοχής. Το ζητούμενο στον βιοκλιματικό σχεδιασμό είναι η ανέγερση κτιρίων, π.χ. βιομηχανικών μονάδων, κτιρίων γραφείων, κτιρίων κατοικίας, σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων.

 

Η μορφή του κτιρίου, ο προσανατολισμός, το μέγεθος και η θέση των ανοιγμάτων, οι σκιάσεις (φυσικές ή τεχνητές), η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και τα σωστά χρώματα και υλικά μπορούν να εξασφαλίσουν:

 

• ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα και απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι
• ηλιασμό το χειμώνα και προστασία από τον ήλιο του καλοκαιριού
• εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι και προστασία από τους δυνατούς ανέμους το χειμώνα
Ελαχιστοποιώντας τις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη και χρησιμοποιώντας συπληρωματικά ενέργεια από φυσικούς πόρους (γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, κ.α.) μπορούμε να πετύχουμε ένα εντελώς αυτόνομο ενεργειακά κτίριο με μηδενικό ισοζύγιο ρύπων.

 

 

Κόστος

 

Για να γίνουν τα παραπάνω εφικτά θα πρέπει το κόστος κατασκευής να μην υπερβαίνει το σύνηθες κόστος μιας συμβατικής κατασκευής. Η σωστή , έγκυρη και τεκμηριωμένη μελέτη είναι το βασικότερο εργαλείο για την επιτυχία!

Εξοικονόμηση κατ' οίκον

+

Το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς του υπεραξία. Η διαδικασία ωστόσο είναι αρκετά σύνθετη και γραφειοκρατική. Στην τεχνική εταιρεία Ekkedro έχοντας γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των ακολουθούμενων διαδικασιών, αλλά και μία πολύτιμη εμπειρία σε ενεργειακές μελέτες και κατασκευές αναλαμβάνουμε τόσο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς όσο και τις εργασίες αναβάθμισης της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία και ποιοτικά υλικά.

 

Eπιλέξιμες κατοικίες

 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

 

Xρηματοδοτούμενες εργασίες

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

 

 

για περισσότερες πληροφορίες…

 

ΥΠΕΚΑ: Βασικά Βήματα Υλοποίησης ΥΠΕΚΑ: Συχνές Ερωτήσεις ΥΠΕΚΑ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

+

Τι είναι το ΠΕΑ;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Αποτυπώνει το πόσο ‘ενεργοβόρο’ είναι ένα ακίνητο υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός κτλ). Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προτείνουν επιπλέον μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης του ακινήτου σας.

 

Πότε χρειάζεται πιστοποιητικό

 

Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας. Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 

Πότε ΔΕ χρειάζεται πιστοποιητικό

 

Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
Για οποιοδήποτε ακίνητο με εμβαδό μικρότερο των 50,00 τ.μ.
Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κτλ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων.

 

Ποιά είναι η διαδικασία

 

Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων (επιμετρήσεις, σχέδια πολεοδομίας εφόσον υπάρχουν), το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών.

 

Διάρκεια ισχύος

 

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα “εξοικονομώ κατ’οίκον”.

 

 

Xρήσιμα Links

 

ΥΠΕΚΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΚΑ: Χρήσιμες Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

+

Τι γίνεται μετά από 30 χρόνια;

 

Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:
· Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα
· ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
· ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.

 

 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

 

Με τις ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια ή και δια βίου ανάλογα με την κατηγορία της αυθαιρεσίας. Καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με τα τετραγωνικά του κτίσματος ή και ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ακίνητο θα απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Η εταιρεία Ekkedro, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία ένταξης των ακινήτων στο Ν.4178/13. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στους γύρω νομούς.

 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 

· Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
· Υπολογισμός προστίμου
· Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
· Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
· Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
· Έλεγχος στατικής τρωτότητας
· Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
· Σύνταξη σχεδίων διαγράμματος δόμησης, κατόψεων και τομών
· Προσκόμιση αεροφωτογραφιών όπου απαιτείται
· Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου